UW EERSTE BEZOEK AAN BODY STRESS RELEASE

Bij het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een behandeling (release). De practitioner stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis, zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die de cliënt heeft ondergaan. Ook kan worden gevraagd naar oorzaken van body stress met een chemische of emotionele aard. Tevens geeft de practitioner uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.

Tijdens de release is de cliënt geheel gekleed en houdt tevens zijn schoenen aan.

Een Body Stress Release-consult en behandeling

Body Stress Release zet een proces in gang om het teveel aan spanning in het lichaam loslaten en herstellen. Standaard wordt begonnen met 3 releases en wel op dag 1, dag 4 en dag 11. Door dit ritme krijgt het lichaam op de juiste tijd impulsen om aan het werk te gaan. De eerste behandeling duurt 45 – 60 minuten. De vervolgafspraken duren 45 minuten.

Na de eerste 3 sessies volgt een evaluatie en kan in gezamenlijk overleg een vervolgafspraak worden ingepland. De noodzaak en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend en is mede afhankelijk van:

  • De duur van de aanwezigheid van de klacht.
  • Hoe de klacht is ontstaan.
  • De ernst en hevigheid van de situatie.
  • De huidige leef- en werkomstandigheden.
  • De snelheid waarmee de spanning loslaat.

 Na elke behandeling volgt een evaluatie en een voorgangs advies. U kunt na iedere behandeling ook besluiten van een vervolg behandeling af te zien. 

Effecten

Body Stress Release activeert het zelf herstellend vermogen van jouw lichaam. Na de release gaat jouw lichaam aan de slag om vastgezette spierspanning los te laten. Dit gebeurt laag voor laag en neemt tijd in beslag. Vergelijk het met het herstel van een wondje of een botbreuk.

Iedere persoon reageert anders na een release. Het kan dat je direct verlichting voelt. Maar het komt ook voor dat er eerst wat vermoeidheid optreedt of een lichte emotionele reactie. Door de verbeterde communicatie van de zenuwen, spelen soms oude irritaties even op. Gelukkig is dit altijd van tijdelijke aard en je merkt dat het steeds beter gaat. De pijn verdwijnt, spieren worden soepeler en je hebt meer energie.