Body stress is het gevolg van overbelasting. We onderscheiden drie hoofdoorzaken:

Lichamelijke- / Fysieke overbelasting

Dit kan acuut ontstaan door een verkeersongeluk, een valpartij of het verkeerd tillen van een zwaar voorwerp. Maar een lichaam kan ook langzaam overbelast raken door te veel, te lang, te zwaar of repeterend werk, een belastende sport of door een verkeerde houding.

Emotionele-, mentale overbelasting

Dit heeft te maken met emotionele- en mentale druk die we in ons leven ervaren. De druk van het dagelijkse bestaan, thuis of op het werk, maar ook een acute emotie als woede, verlies van een dierbare of een shock. Ook ziekten van uzelf of van een naaste kunnen emotionele overbelasting veroorzaken.   

Chemische overbelasting

Denk hierbij aan het nuttigen, inademen of het via de huid opnemen van stoffen. Bijvoorbeeld allergenen, kunstmatige kleur- en geurstoffen, was- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, insecticiden, sigarettenrook, medicijnen of narcose. Het lichaam kan hierop reageren met als gevolg body stress.